MENTORIMARKKINAT

Menestyneiltä ihmisiltä kysyttäessä kutakuinkin jokainen kertoo, että heillä on tai on ollut yksi tai useampi mentori, joilla on ollut iso merkitys menestystä rakentaessa.

Proakatemian alumnit työelämän asiantuntijoina ovat nykyisille proakatemialaisille luonnollinen suunta hakea sopivaa mentoria. Voit hakea myös alumnina mentoria tai sparrauskaveria toisesta alumnista!

Yhdistyksemme mahdollistaa ja toimii yhdistävänä tekijänä. Kiinnostus on aina alustavaa ja osapuolten tapaamisen tai viestittelyn jälkeen he päättävät, syntyykö mentorointisuhde vai ei ja minkälaisena.

Hae mentoria ja nosta itsesi tai tiimisi uudelle tasolle! Vastaavasti alumnien on mahdollista ilmoittautua mentoripankkiin. Lomake löytyy mentorihaun alta!

Lisätietoja antaa Jani Bieck, jani@heimofilms.fi


HAE MENTORIA

Mentorointi sopii erityisesti projektitiimeille, mutta myös henkilökohtainen tai koko tiimin mentorointi on mahdollista. Lähetettyäsi hakemuksen, olemme sinuun yhteydessä ja lähdemme etsimään sopivaa mentoria tai sparrauskaveria.

  Saamme tarvittaessa postata alumnien suljettuun FB-ryhmään nämä tiedot ilman yhteystietojasi löytääksemme mentorin/sparraajan


  LIITY MENTORIPANKKIIN

  Toivomme mentoroinnista tai sparrauksesta kiinnostuneiden alumnien ilmoittavan itsensä mentoripankkiin. Yhdistämme ensisijaisesti mentoripankissa olevia mentoreita ja osaamisestasi kiinnostuneita mentoroitavia. Mentorointi on hyvä tapa antaa takaisin ja samalla saada kokemusta ja uusia ajatuksia myös itselle. Mentoripankkiin on mahdollista ilmoittautua myös määräajaksi tai voit koska tahansa ilmoittaa, jos et ole enää käytettävissä.

   Olen kiinnostunut mentoroimaan vain proakatemialaisiaOlen kiinnostunut vain alumnien välisestä sparraamisestaOlen kiinnostunut molemmista tavoista

   Saamme postata alumnien ja/tai Proakatemian suljettuihin FB-ryhmiin nämä tiedot ilman yhteystietojasi tarjotaksemme mentorointiasi/löytääksemme sparrauskaverin


   Otteita Wikipediasta:

   Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen.

   Mentorointi on vuorovaikutteinen menetelmä. Se ei tue vain mentoroitavaa, sillä myös mentorit hyötyvät siitä. Mentorointi ylläpitää jatkuvasti mentorin yhteyksiä käytännön yritys- ja yliopistoelämään ja auttaa vanhempia asiantuntijoita ymmärtämään nuorempiensa kohtaamia ongelmia. Sekä mentori että mentoroitava saavat käsitystä uusista tuulista ja kehityssuunnista. Mentorointi on tavoitteellista, suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa, joka tähtää sekä aktorin että hänen organisaationsa kehittymiseen.

   Mentorointi perustuu mentorin ja mentoroitavan keskinäiseen luottamukseen. Mentorin ja mentoroitavan välisissä tapaamisissa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Oikean mentorin valinta aktorille on olennainen osa jokaisen mentori-aktori -suhteen aloittamista.

   Mentoroinnin ideologiaan kuuluu vapaaehtoisuus ja maksuttomuus.